Home » De club » De Club van 100 » Nieuws » Jaarvergadering Club van 100

Jaarvergadering Club van 100

📁 Club van 100 📅 donderdag 12 mei 2016

Leden van de Club van 100 van Westlandia,

Hierbij nodigen wij u en uw partner uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van onze “Club van 100”. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 27 mei 2016 en begint om 20.30 uur in het clubgebouw op Sportpark De Hoge Bomen.
Op deze avond brengt de commissie verslag uit van het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komende jaar besproken.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 22 mei 2015
  4. Toelichting financieel verslag door de penningmeester
  5. Vaststelling bestedingsvoorstel 2016
  6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: voorzitter Marco Geeratz, secretaris Guido Verschoore , algemeen bestuurslid Jan van Rijn
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Mocht u voor de bestuursverkiezing kandidaten willen aanmelden, dan verzoeken wij U dit kenbaar te maken aan de secretaris van de commissie.

De commissie zorgt na afloop van de vergadering voor een hapje en een drankje.

Met sportgroeten,

Namens de commissie Club van 100

Guido Verschoore, secretaris

Klik hier voor de notulen van de vorige vergadering

Deel dit artikel met je vrienden