Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 371

Oude doos 371

📁 Mooie verhalen 📅 zondag 20 maart 2016
Oude doos 371

Uit de westlandiaan van 23 maart 1966 jaargang 14 no. 19

Regelmatig oefenen
Al enkele weken ligt het in ons voornemen om het nut van de regelmaat te bezingen, teneinde zoals het spreekwoord suggereert: de kunst van het spel te kunnen baren. Eén dezer dagen hebben we zo eens de trainingspresentielijst van de hoogste elftallen van het seniorenvoetbal bestudeerd en kwamen tot de ontdekking dat slechts enkele spelers – ook van het EERSTE – regelmatig, d. w. z. de oefenavonden bezoeken. Niet dat we nu geschrokken zijn van de nederlaag, welke de mannen van HBS te slikken kregen. Ergens hebben we dit al aan zien komen en er zullen er best nòg wel verschillende volgen. Maar wel wekt het zorg, dat onze spelers in technische vaardigheid en als hecht gesloten ploeg duidelijk tekorten vertonen bij sommige tegenstanders. En dat is geen wonder, want waar een ploeg half oefent, zal de rest achter blijven. De oefenmeester, hoe kundig ook zal wel nooit een tovenaar of goochelaar worden. Hij kan er veel aan doen, doch dàn pas met resultaat, als ALLEN daaraan hun medewerking verlenen.

Redactie.

Hij schreef ook: van de wedstrijden (ook toen waren verslagen publiceren door spelers geen gewoonte).
Het begin is er! De brievenbus van de redacteur puilde nog niet uit! Dat viel erg mee – of tegen – zoals je dat noemen wilt. Jan van Z. van het achtste heeft een eerste voorbeeld gegeven. De kop is er af – wie volgt - ? Dank U.

Westlandia 8 – DUNO 7 1-1
Na de toss gewonnen te hebben verkozen we eerst tegen de zon in te spelen. Al weldra bleek het dat de tegenpartij sterk partij gaf, maar de Westlandia voorwaartsen wisten toch het eerst het doel te vinden, doch zonder succes. Na een klein offensief kreeg de tegenpartij toch de leiding 0-1. Vlak voor de thee was het Westlandia dat profiteerde van een misverstand en dit afrondde met de gelijkmaker 1-1. Na de rust werden er vele pogingen gedaan aan beide kanten om aan het langste eind te trekken, maar dit gelukte niet: de stand bleef 1-1 in een prettige en sportieve strijd van beide kanten.

Jeugdkroniek papieractie
Volgende week hopen wij onze ophaaldienst van de papieractie op gang te krijgen. Het ligt in de bedoeling, dat daar ook onze junioren en oudste pupillen aan meewerken. Het is n. l. zó, dat de heren leden, die eigenaar van een auto zijn (voor vrachtvervoer uiteraard) en zichzelf met hun wagen voor onze actie beschikbaar hebben gesteld, de beschikbare adressen, welke voor ons gaan opsparen, niet alleen kunnen aflopen. Daar is begrijpelijkerwijze hulp bij nodig. En wàt voor hulp? Allemaal sterke voetbaljongens, b. v. 3 per auto. De vrijwilligers krijgen ieder een vaste chauffeur, zodat de autobezitter voor het vertrek kan zien of ZIJN manschappen er zijn. En mocht het eens voorkomen dat de chauffeur op een bepaalde avond niet kan rijden, dat hij dan in staat is ZIJN ploeg zelf daarvan in kennis kan stellen, omdat hij altijd vaste jongens krijgt. Dat lijkt ons het beste. Verder is het de bedoeling om per groep adressen één keer per maand op een tevoren vast te stellen dag wordt opgehaald. Wij hopen dat er tegen die tijd voldoende jongens beschikbaar zijn om hierbij te helpen.

Jun. Commissie

In de volgende oude doos: Westlandia – RKAVV op 3 april 1966

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden