Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 382

Oude doos 382

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 15 augustus 2016
Oude doos 382

Oude doos 382
VEEL LEESPLEZIER

In de Westlandiaan van 3 augustus juli 1966 stond:

Gezagsondermijnend

Zeer onsmakelijk is de ontwikkeling van de algemene opinie betreffende het gastvrije Engeland en het volgens zgn. insiders minder eerlijke optreden van de internationale scheidsrechters tijdens het toernooi om het W. K. voetbal. Alles bijeen heeft het gebeuren in Engeland een sportief beeld gegeven en behoudens enkele incidentele gevallen – wat overigens al zwaar genoeg weegt – is er praktisch niets uit de hand gelopen. Op zich al een bijzondere prestatie, aangezien men het feit dat er zovele soms onverstaanbare talen met ver uiteenlopende karakters, bijeen waren, moet kunnen onderkennen. Dat dit laatste de taak van de aangewezen spelleiders er niet lichter op maakte, staat wel goed vast. Nu komt men echter aandraven met verhalen over onrechtvaardige arbitrage en scheidsrechters, die bang waren voor hun positie en in de gunst van het organiserende land zouden willen komen......... ook een soort home-referie dus ! Laat ons niet lachen..........!( Het probleem was toendertijd dat er een goal niet werd toegekend waarvan 50% van de mensen zeiden dat het een doelpunt was) Waarschijnlijk is deze opblazerij gekozen in plaats van de ontbrekende sensatie. Het ging allemaal ook zo gewoon, dat er weinig wilde verhalen voor de pers over bleven.

Misschien zegt het wel iets, als een land als Argentinië na het uitzenden van enkele spelers, zich met de voetbalbonzen aan tafel zet om te overwegen of hier geen grove scheidsrechterlijke blunders zijn gemaakt. Maar anderzijds speelt men hetzelfde kinderachtige spelletje als een clubbestuur, dat tegen beter weten in een boosdoener uit eigen gelederen – omdat het de STER van de club is – tracht op allerlei manieren deze de handen boven het hoofs te houden. Dat gedoe allemaal is zonder meer gezagsondermijnend en beslist minderwaardig. Er zit weinig positiefs in, indien men na afloop met bepaalde kritieken alleen maar een zekere mate van sensatie onder het publiek beoogt, terwijl in werkelijkheid het publiek tussen de regels door wordt verteld dat er zo langzamerhand op onze voetbalvelden goed met stroop gelikt wordt !. En dan maar gek vinden, dat er elke week weer gejoeld wordt en vuisten gebald door zich verongelijkt voelende spelers en ook supporters, omdat de scheidsrechter weer zo flink is om volgend HUN mening die ene vermaledijde tegenpartij te bevoordelen.........( tegenwoordig is niet zoveel anders dan 50 jaar terug) Deze gang van zaken is bijzonder jammer, omdat juist bij VOLLEDIGE erkenning van de kwaliteiten van de aangewezen scheidsrechter een prettige sport kan worden beoefend. Ook zelfs wanneer er eens een vergissing plaats heeft! Want zonder achterdocht kan men tenminste positief vooruitgang in deze loop van de omstandigheden krijgen. En alleen DAN is onze sport ermee gediend, zeker niet met vuile praatjes of verdachtmakingen achteraf. Misschien is het nog niet te laat dat men ook in hogere kringen zulks gaat inzien. De grote massa volgt dan vanzelf wel..........(het zou een schrijven uit 2016 kunnen zijn i. p. v. 1966, de wereld verandert toch niet zoveel

Jac. v. Zeyl

In de volgende oude doos: Een artikel over toenemend aantal strafzaken en een item over wijziging van de Westlandiaan.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden