Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 392

Oude doos 392

📁 Mooie verhalen 📅 zondag 23 oktober 2016
Oude doos 392

Uit de Westlandiaan van 19 oktober 1966.

Rechten en plichten

In he officieel orgaan voor de scheidsrechters kwamen wij onlangs en artikel van de hoofdredacteur Ir. Ad van Emmenes tegen, waaraan wij een gedeelte willen ontlenen, omdat het goed van toepassing is op hetgeen ons zo pas is gepasseerd.
“In onze hele maatschappij geldt dat men rechten en plichten heeft. De rechten van de mens vormen een prachtig goed, mar als dezelfde mens de plichten, die hem zijn opgelegd niet zou nakomen, zou het al gauw een bijzonder onordelijke boel in onze samenleving worden. Ook in de sportwereld geldt dit. Voetballers o. a. hebben allerlei rechten, waarvan zij naar hartenlust gebruik mogen maken, maar zij hebben ook zwaarwegende plichten, die des te sterker gaan spreken naarmate zij hoger op de ladder van het succes stijgen. Zonder een goed toegepaste en volgehouden discipline zal men met een voetbalploeg de top niet bereiken. En als men de spelers van het huidige Nederlands Elftal (we spreken over 1966) vraagt wat hen tegenwoordig bij de voorbereiding voor topwedstrijden het meest frappeert, zullen zij allen vertellen, dat dit vooral de discipline is, die hen door bondscoach George Kessler is opgelegd. Blijkbaar zijn zij bereid gebleken zich eraan te onderwerpen en de resultaten van ons vertegenwoordigend elftal hebben reeds aangetoond, dat we op de goede weg zijn. Dat al deze overwegingen ook voor de scheidsrechters gelden, ligt voor de hand. Zij hebben natuurlijk rechten en zij hebben gelijk dat zij zo nodig op die rechten staan, maar zij dienen zich er steeds terdege van bewust te zijn dat zij ook plichten moeten nakomen, plichten ten opzichte van de Bond en ten opzichte van de verenigingen en de spelers .” Tot zover dan ons citaat van de heer Ir. V. Emmenes. Hij gaat nog verder door op enige richtlijnen, welke onlangs zijn vastgelegd voor de arbitrage in ons topvoetbal, c. q. de betaalde sector, waarmee wij geen boodschap hebben. De toepassing van het bovenste is bij ons doorgeborduurd ook geldig voor een zekere plicht van de persmensen , waarvan toch minstens een goede discipline mag worden verwacht. Niets is echter – helaas – minder waar gebleken, want zoals een bepaald verslag in de gewestelijke pers van vorige week maandag is verschenen over de wedstrijd Westlandia en het Rotterdamse De Musschen (zie de Westlandiaan van 5 oktober j. l. ) lijkt zonder meer op kwajongenswerk!!! Het is beslist betreurenswaardig dat dergelijke overdreven chauvinistische wedstrijdverslagen zomaar ongecontroleerd kunnen worden losgelaten op het toch al, weliswaar in beperkt aantal, getreiterde publiek, dat zich ergerde aan inderdaad enkele fouten, die Westlandia geen voordeel brachten. Maar daar is het ook maar een speelwedstrijd voor, met een gewoon mens als leider, die waarneemt als scheidsrechter. Wij hebben dit ook al zo vaak vastgesteld en steeds windt men zich maar op over arbitrale fouten, terwijl de spelers DE FAVORIETEN een hele serie fouten begaat tijdens een wedstrijd. Nee, het bestuur van Westlandia kan zoiets nooit goedkeuren en de schrijver in kwestie kan worden duidelijk gemakt, dat dit meer kwaad dan goed doet: zo doorgaande zouden wij ons publiek gaandeweg tegen ELKE scheidsrechter in het harnas jagen met het bekende gevolg van wanordelijkheden, waarmede de vereniging Westlandia alleen maar een goede naam te verliezen heeft. (ik zeg het maar weer eens, in 50 jaar is er niet veel veranderd).

De elftalcommissie schreef in dezelfde Westlandiaan:
SPELER NEEM JE IN ACHT

Zoals uit de Westlandiaan en andere nieuwsbronnen blijkt, gaat het met de Westlandia elftallen, enkele uitgezonderd, niet zo als wel gewenst is. Hiervoor zijn natuurlijk verschillende oorzaken aan te wijzen, onder meer blessures waar we momenteel nogal mee te kampen hebben, maar wat erger is de presentielijst voor de vastgestelde oefenavonden. Het resultaat over 21 oefenavonden van de geselecteerde spelers is ronduit bedroevend. Dan de inzet van de spelers, men kan 2 maal per week oefenen, (geldt ook nu nog) maar als men des zaterdag avonds voor een wedstrijd zich niet in acht neemt en laat zijn bed opzoekt, helpt dit oefenen niet veel en kan men zich beter niet op laten stellen. Dan voorkomt men teleurstelling voor zichzelf en voor zijn medespelers. Als men zich als lid van een sportvereniging aanmeldt, dan mogen we rustig aannemen, dat men zich dan volledig inzet! Wanneer dit niet gebeurt, loopt men het risico, dat men in een lager elftal wordt opgesteld.

De Elftalcommissie

In de volgende oude doos: RVC - WESTLANDIA 6 NOVEMBER 1966.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden