Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 396

Oude doos 396

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 21 november 2016
Oude doos 396

Uit de Westlandiaan van 23 november 1966

Natuurlijk katholiek

Bij de volgende discussie was de vraag gezet of het vandaag nog enige zin heeft om het predicaat RK in de naam van onze (of andere) club te blijven dragen. Over het algemeen genomen stond men hier nog verrassend positief tegenover. Men draaide in sommige gespreksgroepen de vraag om: wat heeft het voor zin om het predicaat weg te halen? Het standpunt was dat de titel ouderwets aandoet en velen niet meer of weinig meet zegt. Maar dat weinig zeggen doet ’t hem niet! Men gaat in een vereniging van een bepaalde principiële grondslag uit, of men zet alles overboord en wordt doodeenvoudig neutraal of zo men wilt: onafhankelijk. Maar dat wilde men beslist niet, want wij zijn altijd nog katholiek en hebben er geen behoefte aan onze overtuiging prijs te geven. Men was wel ontvankelijk om onze clubs voortaan open te stellen voor andersdenkenden, maar dan moeten deze ook weten dat zij lid worden van een katholieke club. De vlag moet tenslotte de lading dekken, zodat het ten ene male niet nodig is om het katholieke aan de naam te wijzigen, terwijl we toch vanuit de club het katholieke beginsel gehandhaafd willen zien. Dat katholieke clubs voor andersdenkenden open staan gebeurt reeds lang in beperkte mate, zodat hier geen moeilijkheden mee waren. Hoogstens zullen de clubbesturen hun reglementen ten deze moeten herzien. Tenslotte was er nog een discussie over wat de heren ervan dachten als de sport zich wat meer met de politiek ging bemoeien. In de olympische gedachten past weliswaar geen politiek, maar zag men toch wel gaarne meer belangstelling van de overheid, voornamelijk plaatselijke overheid, voor de sport. Dat kan anderzijds het beste door meer activiteiten en inbreng vanuit de clubs in gemeenteraden geschieden. Door middel van sportraden b. v. waarin niet alleen gemeenteraadsleden zitting hebben, maar ook clubbestuurders. Verder was men ervan overtuigd dat er beslist meer invloed uitgaat van de sport in de gemeenteraadsvergaderingen, als men vanuit de sport rechtstreeks de KVP ( de in het verleden katholiek volkspartij) leden van eigen gemeente tracht te benaderen met onze problematiek zoals vorming van kader en subsidie ’s voor terrein en accommodatie uitbreiding. Dit laatste speelt nogal sterk in Den Haag. Daarom was het bijzonder prettig voor de Haagse en Rijswijkse clubs dat een KVP fractielid uit Den Haag gehoor had gegeven aan de oproep van de NKS om als waarnemer aanwezig te zijn, teneinde zich middels deze kaderbijeenkomst in Zeist op de hoogte te stellen.

(U ziet Westlandianen dat er zich 50 jaar geleden andere perikelen in de club voordeden. Niettemin heeft de club alles goed doorstaan.)

In de volgende oude doos: de eerstvolgende wedstrijd was pas op 16 januari 1967, zullen we u verslag doen uit de Westlandiaan, die op 30 november, in een nieuw jasje ontworpen door Kees van Dam, verscheen .                        

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden