Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 398

Oude doos 398

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 05 december 2016
Oude doos 398

Uit de Westlandiaan van 30 november 1966

Clubverjaardag

Zo waren wij dan vorige week vrijdag (25 november 1966) in gebouw “Hofwijck” te Honselersdijk om de verjaardag van onze dierbare club te vieren. We hadden wél muzikale versterkingen, die goed smaakte, maar overigens nogal een aanslag doen op je schijnbaar toch wel sterke trommelvliezen ( 50 jaar geleden ook al). De stemming was bijzonder intiem en gezellig, ondanks de zaalafmetingen; het zaaltje leent zich er echter uitstekend voor om een tamelijk groot gezelschap toch de nodige gezelligheid te verschaffen. Daartoe dragen de “Francis brothers” een goed steentje bij, want al doen zij ook vele malen een aanval op de normen van gewenste geluidsterkte, zij weten hun muziek toch voor elk wat wils te verdelen. Men zorgt voor afwisseling en dat doet het wel ! Daarvoor alle hulde, met voorbijzien van de commerciële voordelen, aan dit kennelijk wel meer geprezen gezelschap. Wij geven ze nog veel succes ! Een bijzonder tintje kwam aan deze gezellige bijeenkomst, toen voorzitter de heer B. v. Oeffelt een ijverig en voorbeeldig, reeds meer dan 24 jarig bestuurslid naar voren riep. Hij werd met veel applaus door de aanwezigen begroet en kreeg een levensgroot dankwoord te beluisteren van zijn voorzitter. De waardering van het bestuur werd tenslotte bekrachtigd met de mededeling dat hij benoemd was tot lid van verdienster, hetgeen symbolisch werd vertolkt door het opspelden van een edelmetaleninsigne. Daarna volgde een driewerf hoera voor zo ’n enorm volhardend bestuurslid, gevolgd door vreselijke ogenblikken voor uw arme redacteurtje! Helaas werd ook hij naar voren geroepen en dacht al onderweg: als dat mar niet waar is, want hij is bijna net zo lang jeugdleider als de heer C. Veenman bestuurslid is. En het wérd zo: lid van verdienste........... Och, ofschoon wij waardering hebben voor hetgeen onze bestuurs-collega aan dankbaarheid voor het vele werk door sommigen verricht, wil tonen, vindt onze bescheiden mening het toch overdreven. Want het werk dat wij doen is ontstaan uit een hobby misschien en is uitgestoeld tot een zelfopdracht. Het is altijd graag gedaan en wij hopen jullie daarom nog vele jaartjes onze gezonde krachten te mogen blijven geven voor een fascinerende functie:

Het sportjeugdwerk

De voorzitter schreef op 7 december 1966 in ons clubblad:

Het was toch een grote verrassing toen ik j. l. donderdagavond onze nieuwe Westlandiaan in handen kreeg. Mijn verwachtingen waren hoog gespannen maar dit resultaat had ik uiteindelijk niet durven verwachten. Mijn eerste indruk was dan ook een voortreffelijke. Een clubblad waarop onze vereniging recht trots kan zijn! Van harte gaarne kan ik mij dan ook verenigen met de dank van onze secretaris, namens het bestuur aan diegenen, die alles op haren en snaren hebben gezet, om het ideaal van een representatief clubblad te verwezenlijken Ik wil hierbij een beroep doen op alle leden om medewerking. Help de redactiestaf aan copy om zodoende de inhoud van de “Westlandiaan” nog aantrekkelijker te maken (Je zou bijna denken dat Renate, de huidige redactrice dit geschreven heeft) Trek de stoute (voetbal)schoenen aan, en stuur eens een verslagje in, of b. v. familieberichten e. d. DE REDACTIE ZAL U DANKBAAR ZIJN. Ik hoop dat de “Westlandiaan” in zijn nieuwe vorm er toe zal bijdragen om de onderlinge band tussen de leden te verstevigen. Redactie en medewerkers heel veel dank, en heel veel succes in de toekomst.

Uw Voorzitter.

In de volgende oude doos: de eerstvolgende wedstrijd was pas op 16 januari 1967, zolang zullen we u verslag doen uit de Westlandiaan van 21 december 1966 Het Kerstnummer

Tonoudedoos

 

 

 

Deel dit artikel met je vrienden