Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 424

Oude doos 424

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 14 augustus 2017
Oude doos 424

Gelezen in de Westlandsche courant van 28 maart 1923

Westlandia 1 – R.K.W.I.K. 1 (1-5)

Westlandia 1 STOND Zondag in het veld aan den Langen Broekweg tegen het eerste van W.I.K., de beroemde vereeniging te Loosduinen die het kampioenschap in de 3e klasse van den R. K. Haarlemschen Voetbalbond verwierf. Een zware partij dus voor het oog nog jonge Naaldwijksche elftal. Westlandia is volledig en speelt voor rust tegen zon en wind. De laatste is niet hinderlijk . W.I.K. heeft twee invallers. Terstond na den aftrap valt Westlandia snel aan en eer het spel 1 minuut oud is wordt W.I.K. ’s doelman door een schot van den linksbinnen in den hoek overrompeld . Het is 1-0 voor Westlandia.                                                                               Een poosje gaat dan het spel heen en weer, doch W.I.K. herstelt zich zienderoogen en schrijdt met vasten stap voort naar de meerderheid.

Als de Loosduiners in een mooien ren met goed gesloten voorhoede komen opzetten, gaat er van den linksbinnen een hoog, hard schot tusschen de palen door, dat Naaldwijks doelman blijkbaar door zon-belemmering niet zuiver kon zien. Het is 1-1. Dan gaat W.I.K. den voorsprong steeds vergrooten en meestal in dezelfden stijl  n. l. door voorzetten van rechts kort voor het doel in te zetten. Zoo komt de stand voor rust op 1-4 met W.I.K. zeer sterk in de meerderheid. De krachtsverhouding kan enigszins hieruit blijken, dat W.I.K. voor rust 14 maal een schot op het doel afgeeft, terwijl Westlandia 3 schoten kan doen. De Naaldwijksche doelman heeft het ontzettend druk en verricht veel goed werk. Westlandia maakte voor rust twee fouten, n. l. door den sterken rechtervleugel van W.I.K. niet beter te bezetten en door onvoldoende spel van de middenlinie. Deze linie begreep haar buitengewone taak niet voldoende tegenover een zoo sterke partij. Na rust is het spelbeeld geheel anders. De middenlinie begrijpt nu haar taak en steunt voor- en achterhoede door grooter snelheid te ontwikkelen bij onvermoede beweging. De partij is zoo goed als evenwichtig. Westlandia geeft 5 schoten op het doel af en W.I.K. 6. Het spel gaat snel heen en weer en beide doelen komen eenige malen in gevaar. Vooral W.I.K. ’s doelman moet aan ’t werk. De Loosduiners weten nog éénmaal het net te vinden en het fraaiste punt van heel den wedstrijd te maken door vanaf de vijandelijke helft door telkens mooi overgeven tot een prachtigen voorzet van rechts te komen die onhoudbaar ingaat.

Als W.I.K. een strafschop krijt toegekend tegen Westlandia rolt de W.I.K. speler de bal heel kalm naar Westlandia ’s doelman, zonder de gelegenheid te benutten. Het publiek betuigt levendig instemming met deze sportieve handeling. Tot het laatst toe houden beide partijen vol, zonder dat er enige buit in het net komt. Na rust was de strijd spannend. In den stand 5-1 eindigt de wedstrijd in het voordeel van W.I.K. W.I.K. was in ervaring, beleid en balbeheersching de meerdere, doch Westlandia gaf na rust prachtig partij. Ha toen de voorhoede het spelpeil van midden- en achterlinie kunnen bereiken, dan had de uitslag iets gunstiger kunnen zijn. Scheidsrechter Scheffers leidde de partij zeer goed.

Het 2e elftal van Westlandia alhier kwam Zondagmiddag te Loosduinen uit tegen W.I.K. 2 aldaar, welke laatste vereeniging met 3-2 de overwinning behaalde.     

In de volgende oude doos: 29 juli 1967 ’s Gravenzande S. V. - Westlandia

Tonoudedoos 

Deel dit artikel met je vrienden