Home » De club » Sportiviteit & Respect » Protocollen & Meldingsformulier » De club » Sportiviteit

De Commissie Sportiviteit en Respect

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de…

📅 maandag 20 januari 2014
Lees meer

Protocollen & Meldingsformulier

Normen en waarden statuut Protocol Protocol werkwijze Protocol Racisme &…

📅 woensdag 20 november 2013
Lees meer