Home » Nieuws » In memoriam Dirk Treurniet

In memoriam Dirk Treurniet

📁 Nieuws 📅 zondag 13 augustus 2017

Op 10 juli j. l. ontvingen wij het droevige bericht dat Dirk Treurniet op 84 jarige leeftijd was overleden. Dirk heeft in zijn werkzame- en pensioenleeftijd veel voor onze voetbalvereniging betekend. Vanaf 1975 heeft hij 9 jaar lang het penningmeesterschap vervuld, waarbij hij dan ook nog voetbaltoto zaken regelde, daarnaast drukte en redigeerde hij De Westlandiaan nog in de tijd dat alle te plaatsen “stukjes” op papier werden ingeleverd. In die tijd zette je iets op papier en fietste op de sluitingsdag voor kopij snel naar de Wagenaarstraat, later naar het Bruine Laantje om bij Dirk jouw verhaal in te leveren. Dirk had dan nog 1 of 2 dagen de tijd om een Westlandiaan te drukken waarin hij al die jaren goed is geslaagd, dat moet soms monnikenwerk zijn geweest met al die verschillende handschriften.

Zijn vrouw Ali was zijn rechterhand en verleende hand en spandiensten waar nodig. Ook zette Dirk zich in voor de kaartavonden en de klaverjas marathon, Dirk beschikte al heel vroeg over materiaal om alles punctueel te verzorgen. Nooit was er een dispuut over de uitslag, want wat Dirk fabriceerde, klopte. Zijn ijver voor RKVV Westlandia heeft ook de volgende generatie aangezet zich in te spannen voor onze voetbalvereniging. Wij verliezen in hem een groot man, een Westlandiaan die veel voor de vereniging heeft betekend.

Moge zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie mooie herinneringen aan hem bewaren.

Namens het bestuur van RKVV Westlandia,

Ton Ballering 

Deel dit artikel met je vrienden