Home » Nieuws » Aftredende bestuursleden worden verrast

Aftredende bestuursleden worden verrast

📁 Nieuws 📅 dinsdag 19 september 2017
Aftredende bestuursleden worden verrast Aftredende bestuursleden worden verrast

Vooruitlopend op het verslag van de ledenvergadering in de Westlandiaan op de site aandacht voor het agendapunt Bestuursverkiezing:

- aftredend en niet herkiesbaar: Jan de Bruin. De nestor van ons bestuur en bestuurslid kantinezaken. Jan heeft aangegeven voorlopig al zijn reguliere werkzaamheden te willen blijven doen voor de club op één taak na. Na 23 jaar vindt Jan het welletjes geweest als bestuurslid.

- aftredend en niet herkiesbaar: Marjon Duijvestein bestuurslid vrijwilligerszaken, heeft aangegeven dat zij na zes jaren als bestuurslid de vereniging te hebben gediend, niet herkiesbaar is. Marjon blijft gelukkig nog wel een aantal taken voor de club uitvoeren.

De vergadering neemt het voorstel over om Marjon te benoemen tot lid van verdienste.

- aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Boone, secretaris van de vereniging. Jaap heeft aangeven dat hij na 9 jaar het tijd vindt om ruimte te maken voor nieuw bloed. Ook hij heeft aangegeven dat op hem altijd een beroep kan worden gedaan als de vereniging daar behoefte aan heeft.

De vergadering neemt het voorstel over om Jaap, speler van het voormalig roemruchte negende, te benoemen tot lid van verdienste.

- aftredend en niet herkiesbaar: Henk de Moedt, bestuurslid sinds 2003, is onder andere lid van de technische commissie geweest, lid van de onderhoudscie, bestuurslid overige senioren lid van het jeugdbestuur, organisator jeugdkampen Wanssum en Haarlem Cup etc. Ook Henk blijft nog actief als commissielid bij de zaterdag afdeling.

De vergadering neemt het voorstel over om Henk te benoemen tot erelid.

- aftredend en niet herkiesbaar Stefan Kester. Deze bedankt de leden voor de vele jaren van het in hem gestelde vertrouwen. Hij bedankt ook alle vrijwilligers, want alleen kan je het niet. Zo ook alle sponsoren, die al die jaren de vereniging financieel hebben ondersteund. Kester bedankt ook alle bestuursleden waar hij de afgelopen twaalf jaren mee heeft mogen samen werken. Kester: ,,Als ik de zaal in kijk zie ik Ton Ballering zitten. Bij Ton ben ik gestart. Ton was uiteindelijk ook degene die mij begin 2005 belde om eens een keer een praatje te maken om iets te gaan doen bij de club. Daarna kwam Nico van der Knaap. Zeven jaren geleden gaf Nico mij aan dat hij om persoonlijke redenen moest stoppen. De rest is historie. Ook de huidige bestuursleden allemaal ontzettend bedankt. Ik ben blij dat ik zeven jaren terug iemand verzocht om bij mij in het bestuur te komen. Geo ik wens jou en jouw bestuur veel succes voor de komende periode. Ik heb al veel mensen bedankt. Ik wil nog enkele bedanken die mij altijd de ruimte en vrijheid hebben gegeven om naar Westlandia te gaan. Dat is mijn gezin en mijn partner Caroline. Zonder die steun en ruimte had ik nooit de tijd en de energie in de club kunnen stoppen. Westlandia ik groet jullie allemaal en we zien elkaar spoedig weer langs de lijn.’’

De vergadering nam de voordracht over om:

- tot voorzitter te benoemen Geo van der Wilk
- als bestuurslid algemene zaken: Nico Arkesteijn
- als secretaris: Karin van der Meijs

Eerste officiële handeling voor Geo van der Wilk was het in stemmig brengen van het voorstel om Stefan Kester te benoemen tot erevoorzitter.

Hiermee werd unaniem ingestemd. De eerste felicitatie kreeg Kester van zijn echtgenote, die tot zijn verrassing aanwezig was, maar zich tot die tijd verdekt had opgesteld.

Deel dit artikel met je vrienden