Home » Nieuws » Oude doos 440

Oude doos 440

📁 Nieuws 📅 dinsdag 09 januari 2018
Oude doos 440

Uit de Westlandiaan van 27 december 1967

Bij de jaarwisseling

Een paar weken geleden kwam me het bericht onder ogen, dat een vroegere onderwijzer van me was overleden. In Sportparade staat het ook vermeld, want hij heeft veel met sport te maken gehad. Ik heb hem in twee klassen meegemaakt. En in de andere klassen had ik ook met hem te maken, omdat hij als gediplomeerd gymnastiekleraar alle jongens van de school onder zich had in bepaalde lesuren. Bovendien gaf hij gymlessen aan groepen jongens van het “Patronaat”, zoals het jeugdwerk van een parochie toen heette. En ’s zomers gingen we dan onder zijn prettige leiding op een of ander voetbalveld buiten de stad in afdelingen sporten, war behalve op wat atletiek meestal op voetballen neerkwam. Dat is zowat 50 jaar geleden! (1918) Toen hadden jongens nog geen fiets en moest je een stad als Amsterdam uitlopen, b. v. naar de overkant van het IJ, waarbij dan nog de pont gebruikt moest worden. Gelukkig gratis.

En de tram was toen ook een luxe, waar je thuis niet gauw een stuiver voor meekreeg. Dan maar een uur lopen; en terug, bekaf van het draven op het veel te grote veld, ook weer. Maar die mijnheer Schoordijk, zo heette hij, weet het toch altijd leuk te versieren en leerde ons fijn en flink sporten. Hij heeft tientallen jaren in het sportleven gewerkt en leiding gegeven, veel ook gedaan voor het schoolvoetbal en andere taken inde K.N.V.B., afdeling Amsterdam, Hij heeft jarenlang de inzet voor die jongens in de sport vol gehouden vanuit de liefde voor dit werk en vanuit zijn gezellig opgeruimd karakter. Zulk werk vraagt heel wat van de mens. Het wordt ook wel gewaardeerd, al kan het toch niet op de juiste waarde geschat worden.

Deze meester Schoordijk ontving de zilverenlegpenning van de K.N.V.B. Waar het echter op aan komt is, dat het werk van zo iemand aankomt en van invloed is op de mensen, de jonge mensen, voor wiens welzijn hij (of zij) mee zorgen wil. Die personen zijn er gelukkig altijd: ook in Naaldwijk en omgeving, ook in “Westlandia” met al zijn vertakkingen van bepaalde sporten. Aan de organisatie als zodanig, maar vooral aan de persoonlijke belangen van de sportende leden wordt veel gedaan, wordt door sommigen heel véél gedaan! Vandaar dat het in sporten gevarieerde “Westlandia” bloeit; dat het de meeste leden naar de zin gaat en zij hun geliefde sport kameraadschappelijk en in goed geoutilleerde omgeving kunnen beoefenen. Wat vele Kaderleden daaraan doen heb ik de paar jaren hier kunnen waarnemen. Dit is in 1967 zo geweest, het moge in 1968 ook zo gaan en in toenemende mate en met steeds meer gunstige gevolgen. (Wat zijn wij toch rijk dat er 50 jaar geleden ook al zoveel mensen voor Westlandia in de weer waren, daar mogen we ons toch wel eens rekenschap van geven) Aan de leden van Westlandia, maar bijzonder aan het Kader, de besturen en de groepsleiders en –leidsters een prettig en vruchtbaar nieuwjaar toegewenst. Veel activiteit, veel sportieve successen: vooral veel vriendschap en menselijk welzijn.

Dit schreef Jos. Blankers onze geestelijk Adviseur

 

Voorzitter van Oeffelt nodigde alle leden uit om op Nieuwjaarsdag tussen half één en twee uur in de kantine elkaar een super 1968 toe te wensen.

     

In de volgende oude doos: Uit de Westlandiaan van 27 december 1967 laat de secretaris 1967 op papier aan ons voorbijgaan.

Tonoudedoos 

Deel dit artikel met je vrienden