• Balleringhal voor 3 jaar verhuurd aan Westlandia Handbal

    23 sep 2020
  • Deze maand is een contract getekend met handbalvereniging Westlandia voor de verhuur van de Balleringhal voor de komende 3 jaar. Basis van het contract is de exclusieve verhuur van de hal tijdens werkdagen (in de late middag- en avonduren) aan de handbal. Naast een landurig betere bezetting van de hal geeft deze deal ook minder versnippering van gehuurde uren door meerdere verenigingen. Tevens is er nog steeds de mogelijkheid om, zeker voor onze jongste jeugd, zelf van de hal gebruik te maken. De handbal heeft daarnaast ideeen om competitie wedstrijden, voor met name de jeugd, te gaan verplaatsen naar de Balleringhal. Dit kan dan weer een uitbreiding van het contract betekenen.

    Al met al zijn we zeer blij met deze overeenkomst en kijken we uit naar een vruchtbare samenwerking met onze zustervereniging. 

    Het bestuur