• Invoer cashless betalen per 1 juli

  Beste Westlandianen, 
   
  De coronacrisis is aanleiding geweest voor bestuur en kantinecommissie om het besluit tot invoer van cashless betalen naar voren te halen. De behoefte hieraan is evident vanuit veiligheidsoverweging en het feit dat er sprake is van jaarlijks toenemende kosten en complexiteit voor het afstorten van contant geld. De mogelijkheden om digitaal te betalen zijn in de afgelopen jaren flink verbeterd, we zien dit gelukkig ook terug in een verdere afname van het aantal contante transacties in de kantine.
   
  Zoals bekend adviseert het RIVM om direct lichamelijk contact zoveel mogelijk te vermijden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bij betalingen met contant geld is veelal sprake van lichamelijk contact. Dit is een ongewenste situatie, waaraan wij de kantinemedewerkers niet bloot willen stellen. Om die reden hebben wij besloten om per direct, met het opengaan van de kantine per 1 juli jl., geen contante transacties meer toe te staan. 
   
  Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregel en rekenen op jullie medewerking in het belang van de gezondheid en veiligheid van eenieder. 
   
  Namens het bestuur, 
  Nico Arkesteijn