• Contributie nieuws

  20 sep 2019
 • De contributies zijn verstuurd via Clubcollect en daarvan is al 75% voldaan ! Mocht u nog niet uw contributie voldaan hebben dan verzoeken wij u dat z.s.m. te doen.

  Lukt u het niet om via Clubcollect te betalen dan kunt u ook handmatig de contributie overmaken naar NL70RABO0135300118 t.n.v. RKVV Westlandia. U kunt ook langskomen op de vereniging dan helpen wij u hiermee (datums/tijdstip, zie hieronder). 

  Heeft u een Westlandpas dan kunt u langskomen op zaterdag 21 september of 28 september tussen 10.00 – 11.00 om uw pas te laten scannen. 

  Heeft u een kind in de JO8 spelen dan zou het kunnen dat u onterecht een verzoek gehad heeft voor 10 euro bijdrage aan het kledingfonds. Stuurt u dan een mail naar penningmeester@rkvv-westlandia.nl met de naam van uw kind en uw rekeningnummer.

  Zijn er nog vragen over de contributie dan kunt u zich richten tot penningmeester@rkvv-westlandia.nl 

  Namens het bestuur van Westlandia bedankt voor uw medewerking.

  Reinier Persoon / Penningmeester