• Indeling jeugdteams seizoen 2024-2025

  13 mei 2024
 • De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer gestart. Binnenkort schuiven de nieuwe voorlopige jeugdselecties door naar de nieuwe selectietrainer, zodat hij een indruk krijgt van zijn nieuwe selectiegroep en hieruit samen met de TCJ (Technische Commissie Jeugd) een keuze kan maken voor het nieuwe selectieteam. Zoals het er nu uitziet wordt tot 15 juni getraind op het sportpark.

  In de komende jaren willen we de selectiegroepen per klasse verbreden door de tweede teams steeds meer onderdeel te laten zijn van de selectie. Het zorgt voor een betere doorstroming vanuit de diverse teams binnen een klasse (zowel breedte als selectie). Het is een proces dat niet van de ene op de andere dag geregeld is, maar dit is wel de stip op de horizon.

  De JeugdCommissie bestaat uit jeugdcoördinatoren (wedstrijdsecretarissen) die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen de aan hen toebedeelde klassen. De JeugdCommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de nieuwe breedteteams en neemt de eindbeslissing over de teamsamenstelling voor komend seizoen. Vanaf de meivakantie gaan zij gesprekken voeren met de coaches/trainers en de technisch coördinator breedteteams om tot de nieuwe teamsamenstelling voor komend seizoen te komen. Wij zijn altijd bezig om dit teamindelingsproces zo goed mogelijk op te pakken, maar helaas kunnen wij nooit iedereen – zowel de jeugdleden als hun ouders als de huidige staf – tevreden stellen.

  Het vertrekpunt bij het indelingsproces is altijd het totaal aantal jeugdspelers in een klasse. Bij het samenstellen wordt ernaar gestreefd om spelers van (zo veel als mogelijk) gelijk niveau in een team te plaatsen. De input van de leiders, trainers en technisch coördinator wordt gevraagd over de individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Naast de individuele ontwikkeling van spelers, vindt doorstroming ook plaats door de doorstroming van spelers van selectie naar breedteteams en vice versa. Hierdoor kunnen verschuivingen in de breedteteams plaatsvinden ten opzichte van de huidige teamsamenstelling. Het is gebleken dat spelen in een team met spelers van min of meer gelijk niveau de spelvreugde bevordert. De JeugdCommissie streeft ernaar om begin juli de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2024-2025 bekend te maken op de Westlandia website. In de eerste weken van het nieuwe seizoen kunnen er ook nog wijzigingen doorgevoerd worden.

  Lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1 juni aanstaande

  Hoe jammer wij dit ook vinden, maar mocht je inderdaad willen stoppen met voetballen bij RKVV Westlandia, zeg dan je lidmaatschap op vóór 1 juni 2024. Dit doe je door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@rkvv-westlandia.nl

  Wanneer je je lidmaatschap vóór 1 juni opzegt, kan de ledenadministratie je op tijd uitschrijven bij de vereniging en de KNVB. De JeugdCommissie zal je dan ook niet meer indelen voor het nieuwe seizoen.

  Let er dus goed op dat je je opzegging vóór 1 juni 2024 mailt naar ledenadministratie@rkvv-westlandia.nl.
  Opzegging óp of na 1 juni worden als te laat behandeld, eventueel gemaakte kosten worden doorberekend.

  Als je vragen hebt, kun je terecht bij de wedstrijdsecretaris van jouw klasse.
  Zie hiervoor de contactgegevens op https://www.rkvv-westlandia.nl/organisatie-en-contacten.