• Informatie indeling jeugdteams seizoen 2023-2024

  2 jun 2023
 • De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al geruime tijd geleden gestart. De nieuwe voorlopige jeugdselecties zijn doorgeschoven naar de nieuwe selectietrainer, zodat hij een indruk krijgt van zijn nieuwe selectiegroep en hieruit samen met de TCJ (Technische Commissie Jeugd) een keuze kan maken voor het nieuwe selectieteam. De breedteteams zijn nog aan het trainen in de huidige samenstelling. Zoals het er nu uitziet kan er tot half juni getraind worden op het sportpark. 

  Komend seizoen vindt een verandering plaats in de eerste breedteteam kolom (JO16-2, JO15-2 etc.). Reden is dat we op termijn bredere selectiegroepen per klasse willen ontwikkelen. In de afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met trainers uit de selectie onderbouw en bovenbouw. Voor het komend seizoen hebben wij ook voor de JO14-2, JO15-2 en JO16-2 een trainer kunnen aanstellen. Deze trainers zullen binnenkort starten met het trainen van hun nieuwe team, zodat zij ook een indruk krijgen van hun nieuwe spelers. Er zijn nog vacante posities voor de JO13-2 en de JO17-2.

  De JeugdCommissie bestaat uit jeugdcoördinatoren (wedstrijdsecretarissen) die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen de aan hen toebedeelde klassen. Zij zijn achter de schermen al geruime tijd bezig om naar de teamsamenstelling voor het komende seizoen te kijken. Dit gebeurt in samenspraak met de coaches van de teams en de technisch coördinator breedteteams. Wij zijn altijd bezig om dit teamindelingsproces zo goed mogelijk op te pakken, maar helaas kunnen wij nooit iedereen – zowel de jeugdleden als hun ouders – tevreden stellen. 

  Het vertrekpunt bij het indelen is altijd het totaal aantal jeugdspelers in een klasse. Bij het samenstellen wordt ernaar gestreefd om spelers van (zo veel als mogelijk) gelijk niveau in een team te plaatsen. De input van de leiders, trainers en technisch coördinator wordt gevraagd over de individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Naast de individuele ontwikkeling van spelers, vindt doorstroming ook plaats door de doorstroming van spelers van selectie naar breedteteams en vice versa. Hierdoor kunnen verschuivingen in de breedteteams plaatsvinden ten opzichte van de huidige teamsamenstelling. Het is gebleken dat spelen in een team met spelers van min of meer gelijk niveau de spelvreugde bevordert. De JeugdCommissie streeft ernaar om begin juli de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2023-2024 bekend te maken op de Westlandia website. In de eerste weken van het nieuwe seizoen kunnen er ook nog wijzigingen doorgevoerd worden.

   

  Lidmaatschap opzeggen?
  Hoe jammer wij dit ook vinden, maar mocht je inderdaad overwegen om te stoppen met voetballen bij onze mooie vereniging Westlandia, zeg dan je lidmaatschap op vóór 10 juni 2023. Dit kan je doen via een mail naar ledenadministratie@rkvv-westlandia.nl. Indien je vóór 10 juni opzegt, kunnen we je op tijd uitschrijven bij de vereniging en de KNVB. De JeugdCommissie zal je dan niet meer indelen voor het nieuwe seizoen en hoef je geen contributie voor komend seizoen te betalen.

  Als je vragen hebt, kun je terecht bij de wedstrijdsecretaris van jouw klasse.
  Zie hiervoor de contactgegevens op https://www.rkvv-westlandia.nl/organisatie-en-contacten.

   De JeugdCommissie