• Snuffelen in de jubileumboeken

  Vanaf heden kan iedereen snuffelen in de jubileumboeken van Westlandia.

  Gedenkboekje, november 1922 – november 1932

  Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der RK Voetbalver. Westlandia werd er een gedenkboekje uitgegeven, met daarin het eerste officiële stukje geschiedenis van de nog jonge vereniging. Het is een mooi boekwerkje met veel lovende woorden. Het toenmalige bestuur wilden laten zien hoe goed het ging met de R.K.V.V. Westlandia na een woelige periode.

  Bekijk hier het Gedenkboekje van 1932

  V.V. Westlandia 60 jaar

  een jubileumboek samengesteld door J.A v. d. Ende en A.J.R. v.d. Enden. Zeer lezenswaard is het eerste hoofdstuk: 'Hoe en waarom het begon...' Daarin wordt de oprichting beschreven van de R.K.V.V. Westlandia. De start van de vereniging was overigens niet zo sterk. Toen men op 24 november 1922 weer bij elkaar kwam, moest men meedelen 'dat er van de oprichtings bijeenkomst geen notulen waren gemaakt'. Die eerste vergadering stond onder leiding van kapelaan A. Slijkerman en er waren 28 aanwezigen.

  In een voorwoord geeft erevoorzitter J. A. v.d. Ende grote complimenten aan deze geestelijk adviseur die vechtend voor het belang van de jeugd had 'stand gehouden'. Van kapelaan A. Slijkerman is het tijdloze citaat: 'eenheid kan kleinen groot maken en verdeeldheid kan groten klein doen worden'.

  Bekijk hier het jubileumboek 60 jaar

  1922 – 1997 Westlandia scoort 75

  dit is het tweede jubileumboek dat men via de Westlandia-site kan inkijken of doorlezen. Deze uitgave kwam tot stand onder redactie van Aad van Holstein en Gerard van den Enden. De schrijvers geven een mooi en uitgebreid overzicht van de geschiedenis van Westlandia. Zij deden interviews met diverse personen binnen en buiten Westlandia, zoals burgemeester T. Elzenga, Jacq van Zeyl, over de historie van 'De Westlandiaan' en de toenmalige en ook nog huidige hoofdsponsor Hans van der Valk.' Alles beter doen dan de concurrent', is zijn advies. Dat lijkt dit seizoen ook een beetje het uitgangspunt van de trainers Edwin Grünholz en Theo Verbeek te zijn. Hilarisch is het verhaal van Bram van Uffelen: 'Spinazie in de doelen..'(blz. 21). De onlangs overleden 'witkiel' Herman Vingerling schreef een nostalgisch verhaal.

  In dit jubileumboek ook een 'Galerie' met kleurenfoto's van alle elftallen die in het 75-ste jaar voor Westlandia speelden, tot en met de zaalvoetbaltak.

  Bekijk hier het jubileumboek 75 jaar