• Nieuwe jeugdvoorzitter en bestuurslid jeugdzaken

  28 jun 2019
 • Vanaf komend seizoen zullen Wim Verschoor en Johan Vis de taken van de huidige jeugdvoorzitter Ton van Marrewijk overnemen.  

  Johan Vis is bereid gevonden de portefeuille Jeugd in het bestuur te vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering op maandag 30 september a.s. wordt gevraagd in te stemmen met de voordracht van Johan tot lid van het bestuur.

  Wim Verschoor zal de functie van jeugdvoorzitter op zich nemen en zit de jeugdcommissie voor.  

  Met deze verdeling van taken hopen wij een nog betere invulling aan de organisatie van de jeugd te kunnen geven.  

  Wij zijn erg blij dat deze twee Westlandianen deze taak willen oppakken. 

  Namens het bestuur van Westlandia

  Ton van Marrewijk