• Praatje met de voorzitter

  23 dec 2020
 • In dit ‘Praatje’ komen drie onderwerpen aan de orde. Ton van Marrewijk blikt terug op de Algemene Ledenvergadering van maandag 14 december. Hij bedankt alle leden voor de inzet in het afgelopen jaar en heeft Kerst-, Nieuwjaars- en sportieve wensen.

  De Algemene Ledenvergadering
  Ton begon de vergadering met de woorden: ‘Het is een bijzondere dag en het is op een bijzondere manier dat Westlandia zijn 99ste jaarvergadering houdt, op een vreemd tijdstip, op 14 december 2020. Vanaf maart beheerst Covid 19 ons leven.’

  De vergadering was digitaal, zo’n 50 mensen woonden de vergadering bij vanuit huis achter een pc of een laptop. Ton, als voorzitter van de vergadering en Bob en Stef van Veen, degene die de digitale jaarvergadering hadden mogelijk gemaakt, waren de enigen die zicht hadden op alle deelnemers.
  Die vergadering verliep goed, ondanks de compleet andere opzet dan normaal. Alle punten kwamen goed en duidelijk aan de orde en mensen konden via een handje vragen stellen.

  De penningmeester kon een positief financieel resultaat over het afgelopen jaar presenteren. Bij dit agendapunt werden ook door verschillende mensen vragen gesteld.
  Dat de vereniging had het gemis aan inkomsten gedeeltelijk kunnen opvangen door heel veel acties van de vele vrijwilligers, de mensen van de Onderhoudscie, de club van 100, de Businessclub en de Stichting Topsport Westlandia. De vereniging heeft dankzij hun onvoorwaardelijke steun de coronastormen redelijk goed doorstaan.

  Een hoogtepunt was het besluit van het bestuur om een Jim Mulder bokaal in het leven te roepen om hem in de herinnering van de vereniging te laten voorleven. De bokaal wordt vanaf 2021 jaarlijks uitgereikt aan een jeugdlid dat een bijzondere bijdrage heeft geleverd voor de jeugd. Deze beker komt in de plaats de Jan Endlich bokaal.

  Vrijwilliger van het jaar en winnaar van de verenigingsbeker werd Marco Toussaint. Hij zet zich al vele jaren in als relatiebeheerder van de businessclub en de sponsorcommissie. Twee leden werden benoemd als Lid van Verdienste: Richard van Schie, Leo Schelvis. Beiden levenslang gewaardeerd Westlandiaan en heel veel; jaren betrokken in het technisch beleid van de club. 
  Hans van der Valk werd gehuldigd als Erelid van de club. Hans is met zijn bedrijf al 30 jaar onvoorwaardelijk hoofdsponsor van Westlandia en hiermee de langstzittende sponsor binnen de Nederlandse amateurvoetbal.
  Zijn houding naar de club is altijd positief geweest en hij liet de club altijd in zijn waarde.
  Van de vier gelauwerde leden waren filmpjes opgenomen. In het filmpje van Hans van der Valk was duidelijk te zien, dat het hem heel veel deed.
  Ton van Marrewijk vindt die filmpjes een mooi element en hij sluit niet uit dat er in de komende ledenvergaderingen bij de uitreikingen van de bekers filmpjes gemaakt zullen worden, die in de kantine afgespeeld kunnen worden.

  Vrijwilligers bedankt
  Ton bedankt iedereen, die op een of andere manier actief is geweest voor Westlandia. Met name in de afgelopen periode heeft de vereniging de hartverwarmende steun van alle vrijwilligers zo hard nodig gehad. De dank daarvoor is heel groot. 

  Eén traditie heeft Westlandia niet in ere kunnen houden. De jaarlijkse kerststol is vanwege de financiële benodigde besparingen dit jaar helaas niet uitgereikt.

  Het is echter wel mogelijk een kerststol te bestellen bij Paul Schalke. Elke stol levert de vereniging €1,50 op.

  Ton wenst iedereen gezonde feestdagen, een goede start van het nieuwe jaar met goede, sportieve resultaten…. En dat we weer zo snel mogelijk kunnen ballen.