• Organisatie kantine

    14 dec 2021
  • Het bestuur heeft in goed overleg besloten om met ingang van 1 januari de coördinatie en verantwoording van de kantine onder te brengen bij onze Verenigingsmanager Ronald Visser. Ronald zal met de verschillende betrokken personen rondom de kantine de juiste invulling gaan geven aan een goed en succesvol kantinebeheer.
    Vanuit het bestuur wordt Ronald ondersteund door bestuurslid algemene zaken Nico Arkesteijn.
    Wij wensen Ronald veel succes met de invulling van deze belangrijke taak.

    Bestuur Westlandia