• Uitnodiging Algemene vergadering RKVV Westlandia maandag 5 oktober 2020

  20 sep 2020
 • Geachte leden,

  Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van RKVV Westlandia op maandag 5 oktober 2020 om 19.30 uur in de kantine van Westlandia.

  De agenda luidt als volgt:

  AGENDA Algemene Vergadering RKVV Westlandia maandag 5 oktober 2020 aanvang 19.30 uur

  1. Opening door de voorzitter, Ton van Marrewijk

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 20 februari 2020

  4. Goedkeuring jaarverslag secretaris, jaarverslag TC en jeugdsecretaris

  5. Verslag van de penningmeester, Reinier Persoon

  • a) Jaarverslag 2019/2020
  • b) Verslag kascontrole commissie
  • c) Begroting 2020/2021

  6. Bestuursverkiezingen*

  • a) Nico Arkesteijn is aftredend en herkiesbaar
  • b) Karin van der Meijs is aftredend en herkiesbaar

  7. Westlandia bestuur en beleid naar de toekomst toe

  8. Verenigingsbekers

  • a) Uitreiking J. Endlich beker
  • b) Uitreiking verenigingsbokaal

  9. Uitreiking verenigingsspeld aan jubilarissen

  10. Rondvraag en sluiting

  *Eventuele kandidaten voor het bestuur dienen uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend met de handtekening van 10 leden en tevens de bereidverklaring met de handtekening van de kandidaat. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Door de beperkingen i.v.m. COVID-19 is het noodzakelijk vooraf aan te geven of u de vergadering wenst te bezoeken.

  Wij ontvangen uw aanmelding graag via het emailadres reserveringen@rkvv-westlandia.nl.

  Wij verzoeken u de bevestiging van uw aanmelding te tonen bij binnenkomst.

  Tot maandag 5 oktober a.s.

  Hartelijke groet,

  namens het bestuur


  Ton van Marrewijk, 
  Voorzitter