• Vernieuwingen in de Technische Commissie van Westlandia!

  3 jun 2021
 • Na afloop van het niet afgemaakte voetbalseizoen 2019/2020 vertrokken enkele gewaardeerde en jarenlang actieve leden van de TC. Het gaat dan om Richard van Schie en Leo Schelvis beiden werden afgelopen jaar zeer terecht tot Lid van Verdienste gehuldigd. Richard van Schie was jarenlang verantwoordelijk voor alles wat met Westlandia Zo1 te maken had. Leo Schelvis vertegenwoordigde samen met Jaco Baven de Jeugdafdeling.

  Dat vormde min of meer de aanleiding om de opzet van de TC eens tegen het licht te houden. Een groepje van drie man boog zich over de taken en de poppetjes van een Technisch Commissie, die was meegegroeid met alle ontwikkelingen in de voetbalwereld. Er was tijd voor bezinning, want het was net een beetje rustig vanwege Corona. Geo van der Wilk, Jaco Baven en Johan Vis staken de koppen bij elkaar. 

  Het ontstaan van de TC.
  De Technische Commissie vormt als vanouds de schakel tussen het Hoofdbestuur en het eerste elftal. In het verleden zaten bijvoorbeeld mensen als Chris Koehler, Wim van Dijk en Jos van der Meijs in de TC. 

  Inmiddels is het voetbal op amateurniveau steeds professioneler geworden. Een trainer werd altijd al betaald, spelers werden betaald. Er kwam medische begeleiding, voor, tijdens en na wedstrijden. De jeugdopleiding kreeg een belangrijkere positie binnen de vereniging en werd professioneler opgezet. Ook heeft Westlandia een grote Business Club met veel betrokken sponsoren. Communicatie via de sociale media wordt alsmaar belangrijker. De Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Westlandia is steeds meer een voetbalbedrijf geworden.

  Wat is de TC?
  Geo van der Wilk formuleert het als volgt:
  ‘De TC is feitelijk het orgaan, dat namens het hoofdbestuur de verantwoording heeft voor alle selectie voetbal bij Westlandia. De TC geeft invulling aan het beleid op voetbaltechnisch gebied van de club. Het hoofdbestuur is uiteraard eindverantwoordelijk.’

  De TC heeft dus een gedelegeerde verantwoordelijkheid en voert de beleidsvisie van de club uit. Die visie houdt in, dat we met Westlandia op een zo hoog mogelijk amateurniveau willen voetballen met zo veel mogelijk spelers uit onze eigen jeugdopleiding. Daarom heeft de vereniging er ook voor gekozen om met de jeugd op een hoog niveau te voetballen. Ook heeft Westlandia besloten om in 2019 in te schrijven in de nieuw opgerichte O21 competitie, de kans om spelers uit de jeugdopleiding nog langer ervaring op te laten doen op een hoog niveau. Belangrijk als het gaat om een zo goed mogelijke aansluiting vanuit de jeugdopleiding te maken met de Zondag- en de Zaterdagselectie. Herkenbaarheid van spelers die passen binnen de Westlandia cultuur wordt als belangrijk gezien, daarom investeren we veel in onze jeugdopleiding.

  De TC beschikt over een budget om bij de junioren en de senioren goede trainers te kunnen aanstellen. De invulling van belangrijke posities, zoals bijvoorbeeld die van Hoofdtrainer, leggen we voor aan het hoofdbestuur. ‘Afrondende gesprekken bij de belangrijkste aanstellingen als die van Hoofdtrainer bijvoorbeeld, waarbij het ook gaat over financiën, voer ik samen met Ton van Marrewijk.’

  De nieuwe structuur van de TC 
  De voetbalclub Westlandia heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld. De belangrijke functie van Hoofd Jeugdopleiding wordt alweer enkele jaren naar volle tevredenheid ingevuld door Stefan Alberts. Ook kent de vereniging inmiddels de functie van Technisch Manager Senioren. Na een lange voetbalcarrière heeft Marko van der Knaap de stap naar Technisch Manager gemaakt. Een volgende stap van de club om de Senioren selecties (incl O21) verder te professionaliseren. Twee jaar geleden bestond deze functie nog niet binnen de vereniging. Gezien alles wat er binnen en om de selecties heen gebeurt is het tegenwoordig heel belangrijk dat iemand dicht op de selecties zit om direct te kunnen bijsturen als het nodig is. Dat is een intensieve en tijdrovende baan.

  Speciale projecten binnen de TC
  Onder de paraplu van de TC vallen ook nog enkele separate projecten.  
  Allereerst de scouting. Bij Westlandia is er een Projectteam scouting actief. Het gaat dan om spelers en trainers en het gaat om interne scouting en externe scouting. René van der Meijs e.a. houden zich daarmee bezig. Er is een projectteam Fysiek Medisch met oa Maurice van Veldhooven, masseurs en verzorgers en hersteltrainers.

  Projectteam Ajax. Westlandia heeft een samenwerkingsverband met Ajax. Paul van der Meer onderhoudt de contacten met de Amsterdamse club. Deze 3 projectteams vielen voorheen onder de verantwoordelijkheid van de Hoofd Jeugdopleiding. Dat is in de nieuwe opzet van de TC veranderd. Als laatste een nieuw projectteam Marketing. Dan gaat het om het in markt zetten van Westlandia via de sociale media en om informatievoorziening binnen en buiten de vereniging. 

  Geo van der Wilk als voorzitter van de TC
  Geo ziet het als zijn taak om leiding te geven aan de TC, waarbij hij een visie wil neerzetten, een kader wil scheppen. ‘Maandelijks zitten we aan tafel om een aantal vaste punten te bespreken. Dan gaat het om de stand van zaken bij de zondag- en de zaterdagselecties en bij alle jeugdselecties. Als het nodig is, is er tussendoor overleg om zaken eventueel bij te sturen.’
  In zijn rol als voorzitter probeert Geo een veilige sfeer te bieden met een open communicatie, waarin mensen zich durven uit te spreken. ‘Soms sta ik er tussen, soms ook erboven’. Hij probeert ook te verbinden en tot consensus te komen. ‘Ik ben ook een verbinder en ik kan een brug slaan naar het bestuur, waar ik zelf ook bijna 10 jaar deel van uit heb gemaakt.’
  Richtlijn voor de TC is een beleidsplan, dat 3 jaar geleden op de jaarvergadering is besproken. Het zou goed zijn om dat weer eens te evalueren.
  De Kern van dat beleidsplan is: Voetballen op een zo hoog mogelijk amateurniveau, met zoveel mogelijk herkenbaarheid qua spelers uit de eigen regio, een eigen Westlands gezicht.

  De leden van de huidige TC
  Op dit moment bestaat de TC uit de volgende leden: Geo van der Wilk, voorzitter; John Vollebregt, als bestuurslid voetbaltechnische zaken namens het hoofdbestuur; Jaco Baven, namens de jeugd, Ard Bergwerff, nieuw namens de jeugd; Jan van der Meijs, notulist. De positie TC-lid voor Senioren is nog vacant, Charlie Vijverberg draaide de afgelopen periode bij wijze van proef mee.
  Op de foto, die na een TC - vergadering gemaakt is door Maurice van Veldhooven, staan v.l.n.r.: Geo vd Wilk, Jan vd Meijs, John Vollebregt, Ard Bergwerff en Jaco Baven. Gehurkt Charley Vijverberg en gezeten v.l.n.r. Marko vd Knaap en Stefan Alberts.

  JvdM