• De 97-ste Algemene Ledenvergadering van de RKVV Westlandia.

  3 okt 2019
 • Afgelopen maandag 30 september 2019 kwamen de leden van Westlandia weer samen voor de Algemene Ledenvergadering. Er waren redelijk wat mensen afgekomen op dit jaarlijkse onderonsje. Geo van der Wilk opende de vergadering met een overzicht van het sportieve wel en wee in de vereniging. Hij kondigde daarin ook zijn afscheid aan als voorzitter. Ton van Marrewijk zal hem opvolgen.

  Het verslag van de penningmeester Reinier Persoon leverde een levendige discussie op. Uit het jaarverslag bleek er een aanzienlijk tekort te zijn op de winst- en verliesrekening over 2018/2019. Daar werd stevig over gedebatteerd. Aan het bestuur en alle betrokkenen is er de taak om in het komende boekjaar dat verlies om te buigen. De penningmeester zag zelf wel mogelijkheden, zoals hij in zijn begroting voor het komende jaar liet zien. 

  Bij het punt van de bestuursverkiezingen moest de nog niet gekozen nieuwe voorzitter de vertrekkende voorzitter uitzwaaien. Dat is reglementair onmogelijk. Geo’s laatste taak was om de beoogde voorzitter aan de vergadering voor te stellen en aan de vergadering te vragen om Ton van Marrewijk als nieuwe voorzitter te aanvaarden. Met applaus stemden de vergaderende leden in met de voordracht van het bestuur. 

  Ton kon meteen aan de bak. Hij bedankte allereerst de vergadering in het in hem gestelde vertrouwen. Zijn eerste karwei was het afscheid nemen van Geo vd Wilk. Hij bedankte Geo voor 9 jaar in het bestuur, waarvan 2 jaar als voorzitter. Dat deed had hij vol overgave gedaan. Ton verwoordde het alsvolgt: ‘Hij is een bruggenbouwer, een verbinder en een aimabele persoon die er voor alle leden was.’ De jaren als voorzitter waren intensief en zeker geen gemakkelijke taak. Geo werd samen met zijn vrouw Cindy door voorzitter Ton van Marrewijk  in de bloemen gezet, hij werd benoemd tot erelid van de vereniging en hij kreeg een fotoprint als een mooie herinnering aan zijn jaren als bestuurslid. 

  Ton van Marrewijk was jeugdvoorzitter. Die taak is inmiddels overgenomen door Wim Verschoor. In het bestuur is Johan Vis gekozen als vertegenwoordiger van de Jeugd in het bestuur. Martin Kouwenhoven en Reinier Persoon werden herkozen in het bestuur.

   Het laatste punt voor de pauze stond niet op de agenda. De nieuwe voorzitter riep Renate vd Meer en Jan vd Meijs naar voren. Aan het einde van het vorige seizoen kwam er een einde aan het clubblad. Het bestuur had besloten om te stoppen met De Westlandiaan, jarenlang het handboek van iedere Westlandiaan. Met hulp van allerlei mensen maakten Renate en Jan een speciale uitgave van de Allerlaatste Westlandiaan met daarin de geschiedenis van 72 jaar clubblad met alle redacteuren op een rijtje, met verhalen van diverse oud-redacteuren en met bijzondere wedstrijdverslagen. ( Het bewaarexemplaar is beschikbaar voor leden, af te halen bij de verenigingsmanager. Renate en Jan kregen dankwoorden en bloemen. Vervolgens werd Theo Schalke naar voren geroepen. Hij kreeg als grote animator van het ‘krantje’ officieel het eerste exemplaar uitgereikt. In de koffiepauze ontvingen ook alle aanwezigen een exemplaar van De Laatste Westlandiaan.

  Na de pauze presenteerde de kersverse voorzitter de visie van het bestuur op het voetbaltechnische beleid en overige bestuurszaken. Allereerst vertelde hij de vergadering hoe hij langzamerhand tot het inzicht gekomen was, dat hij de nieuwe voorzitter kon worden, nadat benaderde kandidaten één voor één afhaakten. Hij begon het als een uitdaging te zien, op een gegeven moment zelfs als een leuke uitdaging. Er waren echter 4 eisen. Die onder meer te maken hadden met zijn 4 op zaterdag voetballende jongens. Representatieve taken worden gedeeltelijk door andere bestuursleden overgenomen. Over het tekort op de verlies- en winstrekening zei Ton, dat hij vertrouwen had in de plannen van Reinier Persoon, de penningmeester, zoals hij die in de begroting van het volgend jaar had gepresenteerd. Hier zal echter wel een gedeeltelijke cultuuromslag voor nodig zijn. Het technisch beleid blijft gericht op een zo goed mogelijke doorstroming van eigen jeugd naar Westlandia zo1 met eventueel een tussenstap in Jong Westlandia/Westlandia za1.

  Het volgende punt op de vergadering was de uitreiking van de verenigingsprijzen. Als eerste nam Wim Verschoor, namens het jeugdbestuur plaats achter de microfoon voor de uitreiking van de Jan Endlich beker. Deze beker wordt uitgereikt aan een persoon die zich opvallend inzet of ingezet heeft voor de jeugd. Deze eer viel deze keer te beurt aan Jan Stuijt. Jan is heel veel jaar coördinator en trainer geweest van de C-klasse en de JO14 en JO15. Jan kon de prijs duidelijk waarderen. De J.v.d. Ende beker werd uitgereikt door Dook v.d. Ende. Hij vond het een eer om de beker die de naam van zijn vader draagt te mogen uitreiken aan Westlandia za2, dat kampioen werd met een mooi doelsaldo. Remy de Bliek, aanvoerder van Westlandia za2 mocht met Dook en beker op de foto. Bij afwezigheid van Ton Ballering reikte Nico vd Knaap de verenigingsbokaal uit. Deze bokaal gaat dit jaar naar een vrouw, een bijzondere vrouw, die al eindeloos veel jaar actief is bij Westlandia. Een van haar bijzondere eigenschappen is volgens Nico, dat zij heel goed overweg kan met jong en oud. Hij doelde op Gea Verbeek en zij is inderdaad een meer dan terechte winnares van de verenigingsbokaal.

  Daarna was het podium voor de 25-, 40-, 50- en 60 jarige jubilarissen. Zij werden allemaal in de bloemen en op de foto gezet.

  De rondvraag verliep wat tam. David van Schie bedankte de makers van de Laatste Westlandiaan voor de plaatsing van het verhaal van de ‘roeper met de rollende r’. De roeper kan De Westlandiaan niet terug roepen, maar hij kan Westlandia wel blijven toe roepen.

  Rond half elf sloot Ton van Marrewijk de 97-ste Algemene Vergadering van de RKVV Westlandia.

  JvdM

  Danny Ploegaert heeft tijdens de jaarvergadering foto's gemaakt. U kunt ze bekijken via onderstaande link

  https://photos.app.goo.gl/m5kCrzZC4bwueghG6