• Verslag van de EXTRA Algemene Vergadering RKVV Westlandia

  5 feb 2020
 • Iets meer dan 30 leden waren op maandag 03 02 2020 naar het sportpark gekomen voor een ingelaste Algemene Vergadering. Ze werden met open armen ontvangen door voorzitter Ton van Marrewijk en de overige bestuursleden. Er waren twee belangrijke redenen voor deze tussentijdse ledenvergadering. De KNVB heeft als licentie-eis gesteld, dat verenigingen die uit komen in de tweede en derde divisie een kwaliteitseis in de statuten moeten opnemen. Simpel gezegd moet er in de statuten komen te staan dat de meerderheid van het bestuur moet bestaan uit personen die niet direct of indirect geld steken in de vereniging.

  Een tweede reden om deze ledenvergadering bijeen te roepen was om van de leden goedkeuring te krijgen voor een investeringsvoorstel om zonnepanelen op het dak van de kantine en de nieuwe kleedkamers te plaatsen. Uitgaven voor bedragen > € 50k moeten aan de leden ter goedkeuring voorgelegd worden.

  Verder werd een toelichting gegeven op de financiële gang van zaken in het afgelopen halfjaar en over de JO21, een nieuwe competitie die door de KNVB is opgezet om de overgang van jeugd naar selectie meer geleidelijk te laten verlopen.

  Ton van Marrewijk ging soepel alle agendapunten langs

  Over de door de KNVB gestelde eis meldde Ton, dat het bestuur van Westlandia het eens is met die eis en dat Westlandia hier ook aan voldoet. De voorgestelde statutenwijziging kon echter niet in stemming gebracht worden, omdat de vereiste meerderheid van het aantal leden niet aanwezig was.

  Er wordt daarom op donderdag 20 februari om 19.00 uur opnieuw een vergadering belegd, waarin de leden gevraagd wordt om de statutenwijziging te bekrachtigen.

  Investering zonnepanelen

  Het bestuur heeft zich uitgebreid laten informeren over plaatsing en kosten van de zonnepanelen. Ze kunnen zonder problemen geplaatst worden op het dak van de kantine en van de nieuwe kleedkamers. Er is geïnformeerd naar subsidies. Die leveren aanzienlijke financiële voordelen op. Men is in zee gegaan met SolarBox. Verder heeft het bestuur Jules Heemskerk bereid gevonden om alles met betrekking tot de zonnepanelen te coördineren.

  De kosten zullen voor 60% gedekt worden door subsidies, sponsoring en hulp van eigen mensen bij de aanleg. De resterende 40% wil het bestuur onder andere proberen te verwerven door: 1) verkoop van panelen. 2) uitgifte van certificaten van € 1000,-, die in 10 jaar met 1% rente terugbetaald zullen worden. Het panelen-verhaal gaat door onder voorwaarde dat de aangevraagde subsidies verkregen worden, de verzekering instemt en als er genoeg geld binnenkomt. Ton heeft er echter alle vertrouwen in en de aanwezige leden ook. Toen Ton aan de vergadering vroeg de handen op te steken, gingen de handen eensgezind omhoog.

  De financiële update halverwege het voetbaljaar

  In de jaarvergadering in september vorig jaar bleek dat er meer geld werd uitgegeven dan dat er binnenkwam. Ton gaf aan dat er op allerlei manieren gewerkt wordt om financiële tegenvallers te voorkomen, door verantwoord om te gaan met financiën, door strakker te budgetteren en door kritischer naar de kosten te kijken. Er wordt gezocht naar opbrengst verhogende activiteiten.

  Het lijkt er op dat het financieel de goede kant op gaat met Westlandia en wat betreft de vastgestelde begroting ligt de vereniging op koers. ’Het bestuur is een klein beetje blij’, aldus Ton.

  JO21

  De KNVB start in het komende seizoen met een competitie voor spelers onder 21 jaar, omdat gebleken is dat de stap van jeugd naar selectie te groot is. De jeugdopleiding wordt daarmee verlengd. Westlandia kwam in aanmerking om aan deze competitie (op divisie niveau) deel te nemen, omdat het huidige Westlandia JO19 op divisie niveau speelt. De vereniging heeft ook bij de KNVB aangegeven te willen deelnemen aan die nieuwe competitie.

  Westlandia za1 en za2 blijven bestaan met Theo Verbeek als de nieuwe trainer als vervanger van de vertrekkende Sieme Zijm.

  Financieel geeft het wel uitdagingen, maar die lijken vooralsnog beheersbaar.

  De vergadering sloot af met de rondvraag, zonder vragen.

  Ton bedankte de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en verwees nogmaals naar de extra Algemene Vergadering op 20 februari a.s.