• Westlandia archief verwerft notulenboek uit de vijftiger jaren

  18 mei 2020
 • Onlangs kwam ik in contact met Mevrouw Bep v. Veldhoven v. d. Berg, de weduwe van Aad van Veldhoven, die in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw secretaris was bij onze club.

  Zij vroeg mij of Westlandia geïnteresseerd zou zijn met wat spullen uit het verleden.

  Gretig heb ik daarop ja gezegd en kort na dit gesprek kwam zij en gaf mij een pakketje papieren en een boekwerkje waarop stond “notulen”.

  Bij het inzien merkte ik direct dat dit een mooie aanvulling is op de vele gegevens die wij, als archiefgroep, al bezitten.

  Het notulenboek startte op 3 september 1956 en was vol op 4 mei 1962.

  Diverse uurtjes heb ik zitten lezen, want wat bleek, het waren de notulen van de bestuursvergaderingen van het hoofdbestuur van de sportvereniging Westlandia, waarin toen waren vertegenwoordigd de gymnastiek, handbal en voetbal.

  Bij het lezen bleek dat het overgrote deel voetbal betreft, wat leuke aantekeningen in dat notulenboek zal ik u vertellen:

  Op 1 augustus 1957 besluit het bestuur, onder leiding van Wim van der Haak, die voor de eerste keer als voorzitter de vergadering leidt, de toegangskaartjes in prijs te verhogen en wel naar 50 cent (€ 0.22) per wedstrijd. In diezelfde vergadering wordt het contract van de trainer voor het 1e elftal besproken, hij dient minstens 11 keer de wedstrijden van het 1e elftal bij te wonen (van de 22). Op 6 november 1958 vraagt van Veldhoven toestemming om 5 witte ballen te kopen i. v. m. de winter (zichtbaarheid alle ballen waren toen van bruin leer). Tevens vroeg de voorzitter, via de penningmeester aandacht voor het tekort van F 200.00 van het afgelopen jaar, want er is f. 9.600.00 uitgegeven en maar f. 9.400.00 (€ 4.300.00) ontvangen!

  In december 1958 wordt er geld gereserveerd voor doesen (douches), alleen koud water was er toen om je te wassen. In juli 1959 werden zij in gebruik genomen wel 4 stuks. Ook werd er op aangedrongen dat de toegangspaden met koolas (het gemalen restant van een uitgebrand kolenvuur) werden aangevuld om het wat vlakker te maken.

  In april 1960 wordt de heer van der Vaart als trainer gepolst, hij vraagt f. 60.00 voor 3 avonden per week, het bestuur besluit om te trachten het voor f. 55.00 vast te leggen.

  In oktober 1961 besluit het bestuur te gaan kijken naar verlichting voor de training voor het hele veld, (we hadden maar 1 lichtmast tussen 2 velden, stelt u zich een cirkel voor van middellijn 25 m.) wordt in mei 1962 gerealiseerd.

  Zo wat impressies, na een paar uur lezen wat er zoal toen in de club passeerde, vele situaties heb ik als speler zelf ervaren. Wilt u ook eens iets inzien uit het verleden trek dan gerust aan de bel, in normale tijden is er elke dinsdagmorgen gelegenheid.

  Dank aan mevrouw Bep v. Veldhoven v. d. Berg voor het zolang bewaren van dit mooie boekje.

  Ton Ballering