• Kleding

  Westlandia kent een leaseregeling voor wedstrijdkleding, bekijk hier de nieuwe trainingskleding vanaf seizoen '22 - '23.
  Hiermee wil Westlandia zorgen voor een uniforme uitstraling.
  Vanaf siezoen '22-'23 is gekozen voor een Robey tenue.
  De kleding wordt door Westlandia ingekocht bij Sport 2000 in Naaldwijk.
  Op ieder groen shirt is het logo van onze vereniging te vinden.
  Broekjes en sokken dienen de leden zelf aan te schaffen bij Sport 2000.

  De kledingcommissie zorgt aan het begin van het seizoen dat elk team een tas
  ontvangt met daarin: Shirts en keepers tenue. De kleding is eigendom van de vereniging en
  wordt voor ieder seizoen, via de kledingcommisie aan de leiders van de teams uitgereikt.
  Hiervoor tekenen de leiders een lease formulier.

  De kleding van de leiders en trainers verzorgen zij ook.
  De datums van uitreiking komen tijdig op de website van Westlandia te staan.
  En zijn elke maandag vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie tussen 19.00 uur en
  20.00 uur.

  Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.
  Belangrijk is dat de tenues bij elkaar in de teamtas blijven en dat ze niet individueel aan de
  spelers worden uitgereikt.

  Na de wedstrijd dient de kleding bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert of alle
  tenues zijn ingeleverd. Vervolgens wordt door de leider een speller of ouder/verzorger van
  het team aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen. Hiervoor zal de leider
  en trainer een schema opstellen. In de teamtas zitten de wasvoorschriften die strikt moeten
  worden opgevolgd.

  Indien er tijdens de wedstrijd schade aan de kleding ontstaat, dient dit direct na afloop van
  de wedstrijd bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit bij de kledingcommissie.
  Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dat
  hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct te melden bij de kledingcommisie.

  Aan het einde van het seizoen dient de teamtas met wedstrijdkleding en alle overige
  teamitems zoals trainingspakken, tassen etc weer bij de de kledingscommissie te worden
  ingeleverd. De datums hiervan worden tijdig op de site gecommuniceerd.

  Wanneer er dan blijkt dat er spullen ontbreken zullen hier kosten aan worden verbonden.

  Heeft u vragen over bovenstaande onderwerp?
  Stuur een mail naar kledingwestlandia@gmail.com