• Sportiviteit en Respect

  Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag geen dooddoener zijn waarmee 'begrip' gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Het bestuur van RKVV Westlandia wil excessen tegengaan en heeft derhalve met ingang van het seizoen 2013-2014 de commissie Sportiviteit en Respect in het leven geroepen.
  Deze commissie heeft als belangrijkste doel het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat en is tevens bevoegd bepaalde sancties op te leggen bij voorkomende conflicten en incidenten.

  De commissie bestaat uit drie leden: Joost Blom (voorzitter), Barbara Steneker (secretaris) en Chris Koehler. Hieronder stellen zij u aan voor.

  Joost Blom - Voorzitter van de Commissie Sportiviteit en Respect.

  Ik ben Joost Blom, 49 jaar, en woon in Naaldwijk. Ik ben getrouwd en heb drie zoons, waarvan 1 in de B-jeugd speelt bij Westlandia. In mijn werk ben ik hoofd van de afdeling Juridische Advisering van Alfa Accountants en Adviseurs te Naaldwijk en ben ik voorts stafmedewerker Juridische Advisering van het bureau vaktechniek van Alfa Accountants en Adviseurs. Vanuit mijn werk ben ik tevens al enige jaren lid van de business club van RKVV Westlandia.
  Ik vind het belangrijk dat mensen, indien mogelijk, hun steentje bijdragen aan het functioneren van maatschappelijke organisaties. In dat kader leefde bij mij al geruime tijd de behoefte om op één of andere manier ook iets bij te dragen aan het reilen en zeilen van Westlandia. Toen het bestuur besloten had een Commissie Sportiviteit en Respect in te stellen leek dat, zeker vanuit mijn achtergrond als juridisch adviseur, een prima manier om hier vorm aan te geven. Sportiviteit en Respect is heel belangrijk en zeker de laatste jaren blijkt dat het nodig is hier als vereniging ook actief beleid in te voeren. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje aan deze geweldige vereniging mag bijdragen en hoop, samen met de andere leden van de commissie, op deze manier de vereniging op een positieve wijze te ondersteunen.

  Steven van Erven - Lid van de Commissie Sportiviteit en Respect.

  Mijn naam is Steven van Erven, ben 60 jaar en woonachtig in Naaldwijk. Ik heb tot mijn 50e jaar gevoetbald en ben tevens al 35 jaar KNVB scheidsrechter. Ik fluit elke zondag mijn wedstrijd voor de KNVB op het niveau 2e – 3e klasse & res. hoofdklasse. Dit is het niveau waarop Westlandia 1 zaterdag en Westlandia 2 zondag spelen.
  Ik ben werkzaam bij Nature's Pride te Maasdijk en ben verantwoordelijk voor het gehele zeecontainer gebeuren. Ik had niet veel tijd nodig om ja te zeggen toen mij werd gevraagd om toe te treden tot deze commissie, omdat ik het belangrijk vindt dat normen en waarden worden nageleefd, vooral op clubniveau waar de vrijwillger respect verdient.