• Sportiviteit en Respect

  Je komt naar Westlandia om een betere voetballer te worden, om een potje te voetballen, een wedstrijdje te kijken, een feestje te
  vieren, om vrijwilligerswerk te doen of gewoon voor de gezelligheid.

  Met z’n allen streven we ernaar om een bezoek aan onze club zo veilig, leerzaam en gezellig mogelijk te maken.
  Meestal hebben spelers, trainers, ouders, supporters en vrijwilligers daarover dezelfde ideeën. Voor de duidelijkheid zetten we ze
  hieronder even op een rij.

   

  Hoe we bij Westlandia met elkaar om willen gaan

  Westlandia staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij. Uitgangspunten zijn:

  • Iedereen is welkom
  • Wij zorgen voor een veilige en positieve sfeer en een sportief klimaat
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van

  Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

   

  Afspraak met jou:

  De Algemende afspraken spreken voor zich en die ken je natuurlijk. Maar we willen daarnaast ook afspraken maken met specifieke
  doelgroepen binnen de club. Die gaan over hoe je je in een bepaalde rol als een echte Westlandiaan gedraagt. Hiermee krijgt elke
  groep zijn eigen verantwoordelijkheden. Die zijn nodig zijn om het zowel bij Westlandia, als bij verenigingen waar we te gast zijn, zo
  veilig, leerzaam en gezellig mogelijk te maken. En daar kunnen we elkaar op een positieve manier ook op aanspreken.

  Specifieke afspraken zijn er voor:
  • Voetballers
  • Ouders/verzorgers
  • Trainers/leiders
  • Bestuurders
  • Scheidsrechters / wedstrijdleiders
  • Toeschouwers

   

  Voetballers:

  1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  2. Speel volgens de bekende en afgesproken regels.
  3. Speel eerlijk en prettig en presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden.
  4. Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter.
  5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik of agressie.
  6. Accepteer dat de trainer je van het veld haalt als je het ‘k-woord’ gebruikt.
  7. Respecteer je tegenstander en uit geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik.
  8. Toon je een sportieve verliezer. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn
  9. Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dit met je trainer/leider.
  10. Meld je tijdig telefonisch af voor de training en/of wedstrijd.
  11. Wees tijdig aanwezig bij training en/of wedstrijd.
  12. Respecteer het werk van vrijwilligers die het mogelijk maken dat jij kunt voetballen.


  Ouders/verzorgers:

  1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan het voetballen.
  2. Bedenk dat kinderen voetballen voor HUN plezier en niet voor een ouder/verzorger.
  3. Moedig je kind aan om zich aan de regels te houden.
  4. Leer je kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
  5. Steun je kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd wordt verloren. Steun positief.
  6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
  7. Distantieer je van verbaal en fysiek geweld tijdens de voetbalwedstrijden.
  8. Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat je kind kan voetballen.
  9. Respecteer beslissingen van (jeugd)bestuur, trainers, leiders en beheerders.
  10. Help je kind en daarmee de vereniging om anderen aan te spreken op hun gedrag.
  11. Als je kind ontoelaatbaar gedrag vertoont, herken en erken dat. Corrigeer zonodig zelf of indien noodzakelijk, vraag hulp
  bij het (jeugd)bestuur.
  12. Draag bij aan het verenigingsleven door je beschikbaar te stellen als vrijwilliger.

  RKVV Westlandia kent een Vertrouwenspersoon. Zij kan in voorkomende gevallen ook helpen of een luisterend oor bieden.

   

  Trainers/leiders:

  1. Wees op de hoogte van de gedragsregels voor spelers, ouders en toeschouwers
  2. Coach positief.
  3. Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer en bij uitwedstrijden een goede gast.
  4. Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk zijn voor de spelers.
  5. Leer jouw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  6. Leer je spelers om elkaar een hand te geven en excuses aan te bieden
  7. Toon respect voor medespelers, tegenstanders, grensrechter en scheidsrechter.
  8. Denk aan je taalgebruik, immers jij bent een vertegenwoordiger van de vereniging en spreek jouw spelers aan op hún
  taalgebruik
  9. Communiceer duidelijk naar de spelers.
  10. Wees vanaf het begin duidelijk over de uitgangspunten voor spelers en handel daar ook naar.
  11. Besef dat winnen en verliezen onderdeel uitmaken van het “spelletje”.
  12. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
  13. Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
  14. Geef de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.
  15. Probeer iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.
  16. Bij verhindering van een training/wedstrijd tijdig communiceren met teamleden.

   

  Scheidsrechters / wedstrijdleiders:

  1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op 't niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig te fluiten.
  3. Jouw eigen gedrag als scheidsrechter moet altijd neutraal en sportief zijn.
  4. Geef daar waar ze het verdienen een compliment voor het goede spel.
  5. Wees objectief, beslist en beleefd bij het constateren van fouten.
  6. Wees tijdig aanwezig.

   

  Toeschouwers:

  1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen. Het zijn geen profs of contractspelers.
  2. Vermijd grof taalgebruik aan het adres van scheidsrechter, grensrechter, spelers, tegenstander, leiders, trainer en mede
  schouwers.
  3. Toon enthousiasme over zowel het eigen team als de tegenstander.
  4. Toon respect voor de tegenstander, want zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  5. Benader voetballers nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  6. Veroordeel elke vorm van GEWELD!
  7. Respecteer en accepteer de beslissing van de scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdleiders.
  8. Geef het juiste voorbeeld.

   

   

  Algemene afspraken

  Algemene afspraken spreken eigenlijk voor zich. Maar voor de volledigheid zetten we ook die nog even
  op een rij.

  1. Toon respect voor anderen; hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit.
  2. Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer en bij uitwedstrijden een goede gast.
  3. Discrimineer niet, pest niet, intimideer niet en gebruik nooit geweld.
  4. Maak geen foto’s of filmpjes in de kleedkamer
  5. Stem het plaatsen van social media berichten met elkaar af; post geen berichten over anderen,
  die jij zelf ook niet leuk zou vinden.
  6. Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen.
  7. Behandel materialen, velden en gebouwen alsof ze van jezelf zijn en ruim netjes je eigen rommel
  op
  8. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag en accepteer ook dat jij hierop wordt
  aangesproken
  9. Respecteer ieders eigendommen en wees aansprakelijk voor zelf aangerichte schade; bij diefstal
  doen wij direct aangifte bij de politie.
  10. Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd)bestuur:
  jeugd@rkvv-westlandia.nl of secretaris@rkvv-westlandia.nl
  11. Wees bereid om (gevraagd of ongevraagd) enige (eenvoudige) verenigings- en/of
  vrijwilligerstaken te verrichten.
  12. Neem geen verdovende middelen mee naar de vereniging; die zijn ten strengste verboden.
  13. Nuttig in het clubgebouw aangeschafte alcoholische dranken alleen in het clubgebouw of op het
  terras.
  14. Drink geen alcohol als je onder de 18 bent; het nuttigen van alcohol door minderjarigen is niet
  toegestaan.
  15. Rook alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen
  16. Voldoe tijdig je contributie
  17. Accepteer de opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB.
  18. Communiceer open met elkaar.
  19. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen de vereniging.

   

  Vertrouwenspersoon

  Bij Westlandia willen we niet alleen een plek zijn waar we van het spel genieten, maar ook een plek waar
  iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daarom hebben we een Vertrouwenspersoon in ons team
  opgenomen, om ervoor te zorgen dat iedereen in onze vereniging altijd met eventuele zorgen of
  problemen terecht kan.

  Waarom hebben we een Vertrouwenspersoon?

  Een Vertrouwenspersoon is er om de belangen en het welzijn van onze leden te waarborgen. Of je nu
  een speler, ouder, coach of vrijwilliger bent, soms kunnen er situaties ontstaan waarin je je ongemakkelijk
  voelt of met vragen zit. De Vertrouwenspersoon staat klaar om te luisteren, te adviseren en te helpen bij
  het vinden van een oplossing.

  Wanneer kun je de Vertrouwenspersoon inschakelen?

  Je kunt de vertrouwenspersoon benaderen wanneer je het gevoel hebt dat je ergens mee zit en er met
  iemand over wilt praten. Dit kan variëren van problemen binnen het team tot persoonlijke kwesties die je
  in vertrouwen wilt bespreken. De vertrouwenspersoon staat klaar om naar je te luisteren, advies te geven
  en samen met jou naar een oplossing te zoeken.

  Sandra Kouwenhoven | vertrouwenspersoon@rkvv-westlandia.nl, 06-51491780

  Onze vertrouwenspersoon heet Sandra Kouwenhoven. Zij is een ervaren en
  onafhankelijke persoon binnen de vereniging die discreet met jouw verhaal omgaat.
  Je kunt met Sandrqa contact opnemen door haar te bellen of een berichtje te sturen
  op 06-51491780. Zij staat voor je klaar om te helpen en alles wat je bespreekt, wordt
  vertrouwelijk behandeld.

   

  Commissie sportiviteit en respect

  Het valt niet te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het
  voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is
  van de maatschappij mag geen dooddoener zijn waarmee 'begrip' gevraagd wordt voor deze
  ontwikkelingen.

  Het bestuur van Westlandia wil excessen tegengaan en heeft daarom al jaren geleden de commissie
  Sportiviteit en Respect in het leven geroepen.

  Deze commissie heeft als belangrijkste doel het bevorderen en bewaken van een goed en sportief
  verenigingsklimaat en is tevens bevoegd bepaalde sancties op te leggen bij voorkomende conflicten en
  incidenten.

  De commissie bestaat uit twee leden: Wendy Overgaag en Patrick van Eijsden. Hieronder stellen zij zich
  aan je voor.

  Wendy Overgaag | sportiviteit@rkvv-westlandia.nl, 06-51491780

  Tekst volgt later

   

  Patrick van Eijsden | sportiviteit@rkvv-westlandia.nl, 06-51491780

  Tekst volgt later

   

   

   

  Wangedrag melden

  1. Meld het wangedrag bij een van de leden van de jeugdcommissie of bij het bestuurslid jeugdzaken
  2. Zij melden het wangedrag bij de Commissie Sportiviteit en Respect
  3. De commissieleden proberen binnen een week contact met de betrokkene(n) op te nemen
  4. Na de gesprekken geven de commissieleden advies aan het bestuur
  5. De jeugdvoorzitter of het bestuurslid jeugdzaken licht de betrokkene(n) in over de afhandeling van de
  zaak